آموزش گیتار کلاسیک از آماتور تا حرفه ای – بخش اول

url6+26

جلسه ی ۱             با حجم : ۱۲٫۱۹ مگابایت                                     Download

جلسه ی ۱-۲          با حجم : ۸٫۷۹ مگابایت                                       Download

جلسه ی ۲-۲          با حجم : ۱۳٫۱ مگابایت                                       Download

جلسه ی ۳-۲          با حجم : ۲٫۸۲ مگابایت                                       Download

جلسه ی ۴-۲          با حجم : ۵٫۱۱ مگابایت                                       Download

جلسه ی ۵-۲          با حجم : ۲٫۲۹ مگابایت                                       Download

جلسه ی ۳             با حجم : ۱۴٫۳ مگابایت                                       Download

جلسه ی ۴             با حجم : ۲۰٫۰ مگابایت                                       Download

0