آموزش گیتار کلاسیک از آماتور تا حرفه ای – بخش دوم

url6+26

جلسه ی ۱-۶              با حجم : ۳۱٫۳ مگابایت                                        Download

جلسه ی ۲-۶              با حجم : ۳٫۱۰ مگابایت                                        Download

جلسه ی ۱-۷              با حجم : ۱۷٫۸ مگابایت                                        Download

جلسه ی ۲-۷              با حجم : ۱۲٫۳ مگابایت                                        Download

جلسه ی ۳-۷              با حجم : ۸٫۹ مگابایت                                          Download

جلسه ی ۸                 با حجم : ۳۳٫۶ مگابایت                                        Download

جلسه ی ۱-۹              با حجم : ۱۶٫۵ مگابایت                                        Download

جلسه ی ۲-۹              با حجم : ۲۲٫۷ مگابایت                                        Download

جلسه ی ۳-۹              با حجم : ۵٫۵۱ مگابایت                                        Download

جلسه ی ۱-۱۰            با حجم : ۱۹٫۸ مگابایت                                        Download

جلسه ی ۲-۱۰            با حجم : ۷٫۹۸ مگابایت                                        Download

0