آموزش گیتار کلاسیک از آماتور تا حرفه ای – بخش سوم

Guitar_2

جلسه ی ۱-۱۱               با حجم : ۵٫۱۶ مگابایت                                       Download

جلسه ی ۲-۱۱               با حجم : ۱۶٫۰ مگابایت                                       Download

جلسه ی ۳-۱۱               با حجم : ۶٫۸۹ مگابایت                                       Download

جلسه ی ۴-۱۱               با حجم : ۱۲٫۲ مگابایت                                        Download 

جلسه ی ۱-۱۲               با حجم : ۱۱٫۸ مگابایت                                       Download

 

جلسه ی ۲-۱۲               با حجم : ۱۸٫۶ مگابایت                                       Download 

جلسه ی ۱۳                  با حجم : ۲۴٫۹ مگابایت                                       Download

جلسه ی ۱۴                  با حجم : ۱۸٫۳ مگابایت                                       Download

جلسه ی ۱۵                  با حجم : ۳۰٫۹ مگابایت                                       Download

0