سلام به عزیزای دلم مخصوصا آقا پسرای گل :idea:

به نظر من پسر بودن یعنی : هرچی هم که رفیق داشته باشی و دوروبرت شلوغ باشه ،

بازم یه چیزایی هست که کسیو نداری بهش بگیو باهاش دردودل کنی . . .

این مطلب تقدیم به آقا پسرایی که خیلی مـَـردَن :x

.

pesar-1

pesar-14 pesar-13 pesar-12 pesar-11 pesar-10 pesar-5 pesar-6 pesar-7 pesar-8 pesar-9 pesar-4 pesar-3 pesar-2 pesar-1

0