خداحافظی علی بابا از خوانندگی

علی بابا از موزیک خداحافظی کرد

به گفته علی بابا:

1

3 (1)

آخرین آهنگ علی بابا به نام چرا که امشب پخش میشه آخرین آهنگشان میباشد.

Ali Baba – Chera

0