دانلود آهنگ جدید Ariana Grande به نام Dont Be Gone For Too Long

ari-ana

متن و ترجمه آهنگ Dont Be Gone For Too Long از Ariana Grande
یه دونه ی گل رز توی باغچه کاشتم
امیدوارم که قد بکشه (رشد بکنه)
بعد از یکی دو سال اگه هنوزم کنارم باشی
یه گل رز رو می بینی
من رو با خودت ببر و یه جایی مخفی کن تا بتونی پیدام کنی
توی قطار پاریس که معلوم نیست به کجا میره ، یه پل پشت سرم بکش (تا بتونی پیدام کنی)
مدت زیادی من رو ترک نکن
چون وقتی که رفته باشی اینجا نیستی که دوستم داشته باشی
مدت زیادی من رو ترک نکن
بهم بگو کی عاشق من میشه وقتی که تو رفته باشی
برگهای طلایی (پاییزی) روی زمین ریختند
هوا داره سرد میشه
زمان روی ما تاثیری نداره ما برای همیشه جوون میمونیم
هیچ وقت پیر نمی شیم
به اتشی که توی فضا روشن شده نگاه کن که از پشت من زبانه می کشه (مثل ستاره دنباله دار)
تمام حیرت و تعجبی که توی چهره تو بود
من دورن خودم داشتم
مدت زیادی من رو ترک نکن
چون وقتی که رفته باشی اینجا نیستی که دوستم داشته باشی
مدت زیادی من رو ترک نکن
بهم بگو کی عاشق من میشه وقتی که تو رفته باشی
برش گردون پیش من، برش گردون پیش من، واقعا همه چی تموم شده؟
برش گردون پیش من، برش گردون پیش من (دیگه طاقت ندارم) عزیزم نگران نباش
برش گردون پیش من، برش گردون پیش من، واقعا همه چی تموم شده؟
برش گردون پیش من، برش گردون پیش من
مدت زیادی من رو ترک نکن
چون وقتی که رفته باشی اینجا نیستی که دوستم داشته باشی
مدت زیادی من رو ترک نکن
بهم بگو کی عاشق من میشه وقتی که تو رفته باشی
مدت زیادی من رو ترک نکن
چون وقتی که رفته باشی اینجا نیستی که دوستم داشته باشی
مدت زیادی من رو ترک نکن
بهم بگو کی عاشق من میشه وقتی که تو رفته باشی
I dug a single seed into the ground
I hope it grows, grows
In a year or two if you’re around
You’ll see a rose, rose
Pack me up and keep me hidden somewhere that you can find me
On this train to Paris going nowhere, draw the bridge behind me
Don’t be gone too long, too long
Cause you won’t be there to love me when you’re gone
Don’t be gone too long, too long
Tell me who’s gonna love me when you’re gone
Golden leaves are dancing on the ground
It’s getting cold, cold
Safe from time, we’ll be forever young
Never old, old
See upon a fire out in space, zooming up behind me
All the wonder written on your face
Was there inside me
Don’t be gone too long, too long
Cause you won’t be there to love me when you’re gone
Don’t be gone too long, too long
Tell me who’s gonna love me when you’re gone
Bring it back to me, bring it back to me, is it really over?
Bring it back to me, bring it back to me, baby don’t worry
Bring it back to me, bring it back to me, is it really over?
Bring it back to me, bring it back to me
Don’t be gone too long, too long
Cause you won’t be there to love me when you’re gone
Don’t be gone too long, too long
Tell me who’s gonna love me when you’re gone
Don’t be gone too long, too long
Cause you won’t be there to love me when you’re gone
Don’t be gone too long, too long
Tell me who’s gonna love me when you’re gone

0