دانلود آهنگ Miley Cyrus به نام Wrecking Ball

ترجمه فارسی متن و دانلود مستقیم آهنگ Wrecking Ball از Miley Cyrus همراه با تکست لیریکس انگلیسی و متن و ترجمه فارسی آهنگ Wrecking Ball

درخواستی کاربران

blueye

ترجمه فارسی

ما قلبـهامونـو محکم گرفتیم و توی غرور غل و زنجیرـشون کردیم

ما پریدیم، هرگز نپرسیدیم چرا

من از وقتی که همدیگه رو بوسیدیم مسحور و شیفته ی تو شدم

عشقی که هیچکس نمیتونست انکارش کنه

حق نداری بگی که من راحت ولـت کردم و رفتم

من تا ابد تو رو میخوام

نمیتونم مثل یه دروغ زندگی کنم و درواقع در حال تلاش برای زندگیـم باشم

من همیشه تو رو میخوام

من مثل یه گلوله ی مخرب وارد شدم

هیچوقت توی عشق صدمه ی بزرگی ندیده بودم

تنها چیزی که میخواستم این بود که سدـها و دیواره ـهای دفاعی تو رو بشکونم

ولی تنها کاری که تو کردی،خراب کردن و صدمه زدن به من بود

آره، تو منو خراب کردی

من باعث شدم تو اعتماد به نفس پیدا کنی [و توی آسمون باشی]

و حالا دیگه از اونجایی که هستی پایین نمیای

همه چیز آروم اینطوری شد،تو گذاشتی من بسوزم

و حالا هردوـمون تبدیل به خاکسترـهایی روی زمین شدیم

من مثل یه گلوله ی مخرب وارد شدم

آره،من فقط چشمـهامو بستم [،خودمـو رها کردم و] و شروع به تکون خوردن کردم

تو منـو در حال شکستن توی یه شعله (شکستن و سوختن) و سقوط کردن تنها گذاشتی

تنها کاری که تو کردی شکستن من بود

آره تو منو خراب کردی

من هیچوقت نخواستم جنگی رو شروع کنم

فقط میخواستم بذاری وارد قلبت بشم

و بجای اجبار کردن

فکر کنم باید میذاشتم ببری

من هیچوقت نخواستم جنگی رو شروع کنم

فقط میخواستم بذاری وارد قلبت بشم

فکر کنم باید میذاشتم وارد قلبم بشی

حق نداری بگی که من راحت ولـت کردم و رفتم

من همیشه تو رو میخوام

ترجمه انگلیسی

We clawed, we chained, our hearts in vain
We jumped, never asking why
We kissed, I fell under your spell
A love no one could deny
[Pre-Hook]
I will always want you
I can’t live a lie, running for my life
I will always want you
[Hook 1]
I came in like a wrecking ball
I never hit so hard in love
All I wanted was to break your walls
All you ever did was break me
Yeah, you wreck me
[Verse 2]
I put you high up in the sky
It slowly turned, you let me burn
And now, we’re ashes on the ground
[Pre-Hook & Hook 1]
[Hook 2]
I came in like a wrecking ball
Yeah, I just closed my eyes and swung
Left me crashing in a blazing fall
All you ever did was break me
Yeah, you wreck me
[Bridge]
I never meant to start a war
I just wanted you to let me in
And instead of using force
I guess I should’ve let you win
I never meant to start a war
I just wanted you to let me in
I guess I should’ve let you in
[Interlude]
Don’t you ever say I just walked away
I will always want you

46