دانلود آهنگ جدید Tom Odell به نام Magnetised

Tom-Odell-Wrong-Crowd

Take my mind and take my pain
ذهن و درد منو بگیر
Like an empty bottle takes the rain
مثل بطری هایی که بارون رو میگیرن
And heal, heal, heal, heal
و التیام دهنده ..
Take my past and take my sins
گذشته و گناهان منوبگیر
Like an empty sail takes the wind
مثل باد گیر هایی که باد رو میگیرن
And heal, heal, heal, heal
و التیام دهنده ..
And tell me some things last
And tell me some things last
و یه چیزایی برای اخرین بار بگو
Take my heart and take my hand
قلب و دستای منو بگیر
Like an ocean takes the dirty sand
مثل اقیانوسی که شن های کثیف رو میگیره
And heal, heal, hell, heal
و التیام دهنده ..
Take my mind and take my pain
ذهن و درد منو بگیر
Like an empty bottle takes the rain
مثل بطری هایی که بارون رو میگیرن
And heal, heal, hell, heal
و التیام دهنده ..
And tell me some things last
And tell me some things last
And tell me some things last
And tell me some things last
و یه چیزایی برای اخرین بار بگو ..

4