دانلود آهنگ جدید تهم به نام کمبودی

Download New Song By Taham Called Kambudi

دانلود آهنگ جدید

متن آهنگ تهم کمبودی

که میزنی دست دست بزن دست دست بزن دست دست

بزن دست بزن برقص دست دست

بزن دست دست بزن دست دست

بن دست بزن برقص برقص برقص برقص برقص برقص

برقص برقص

تو که پولدار بی پولی بگو ببینم تو راه چی موندی

 تو که ست لوفرت و پولوت

بکن تا ببینن بولاخ کی بودی

نکنه بی عاری بد باشه ها

نریزه بیرون این پر و پاچه هاتون

نکنه لایکا کم باشه

سرش دعوا ناشه بد باشه ها

کمبودی کمبودی دست خودتون نیست

هر جورلرزونی

دست خودتون نیست

 هر جور میچرخوننین

دست خودتون نیست خودتون نیست خودتون نیست

چون می رقصوننتون واسه هر چی دورتون نیست

 دورتون نیست

دورتون نیست

پس بزن دست دست بزن دست دست

بزن دست دست بزن دست بزن برقص برقص

دست دست بزن دست دست

بزن دست دست

بزن دست بزن برقص برقص

1