دانلود سریال ترکی غنچه های زخمی با دوبله فارسی

آپدیت تا قسمت ۹۰ با دوبله فارسی

دانلود سریال ترکی غنچه های زخمی با دوبله فارسی

  • ژانر : درام
  • مدت زمان : نامشخص
  • زبان : ترکی
  • کيفيت : ۲۴۰p 
  • فرمت : MKV
  • شبکه : GEM TV
  • سال توليد : ۲۰۱۵
  • حجم : ۱۰۰ – ۶۰۰ مگابایت
  • محصول : ترکیه
  • خلاصه : 
ایلول ۱۶ ساله تو یه خونه کوچک با مامانش مسعوده،خواهرش بوشرا و پدرخوندش کمال زندگی میکنه کمال به ایلول تجاوز میکنه،ماجرارو به مامانش تعریف میکنه،مامانش بعد کلی فکر کردن چاره ای پیدا میکنه،ایلول رو به بهزیستی میزاره..تو خونه روبروی بهزیستی “جمره” زندگی میکنه دو سه متر اونورتر از بهزیستی تو خونه جمره اینا زندگی خیلی متفاوته،یه زندگی مجلل… مدیر بهزیستی فریده، ایلول رو که مامانش به بهزیستی سپردتش رو میخواد دلداری بده از آن شب به بعد زندگی تو بهزیستی ایلول شروع میشه..

دانلود سریال ترکی غنچه های زخمی با دوبله فارسی قسمت اول

دانلود سریال ترکی غنچه های زخمی با دوبله فارسی قسمت دوم

دانلود سریال ترکی غنچه های زخمی با دوبله فارسی قسمت سوم

دانلود سریال ترکی غنچه های زخمی با دوبله فارسی قسمت چهارم

دانلود سریال ترکی غنچه های زخمی با دوبله فارسی قسمت پنجم

دانلود سریال ترکی غنچه های زخمی با دوبله فارسی قسمت ششم

دانلود سریال ترکی غنچه های زخمی با دوبله فارسی قسمت هفتم

دانلود سریال ترکی غنچه های زخمی با دوبله فارسی قسمت هشتم

دانلود سریال ترکی غنچه های زخمی با دوبله فارسی قسمت نهم

دانلود سریال ترکی غنچه های زخمی با دوبله فارسی قسمت دهم

دانلود سریال ترکی غنچه های زخمی با دوبله فارسی قسمت یازدهم

دانلود سریال ترکی غنچه های زخمی با دوبله فارسی قسمت دوازدهم

دانلود سریال ترکی غنچه های زخمی با دوبله فارسی قسمت سیزدهم

دانلود سریال ترکی غنچه های زخمی با دوبله فارسی قسمت چهاردهم

دانلود سریال ترکی غنچه های زخمی با دوبله فارسی قسمت پانزدهم

دانلود سریال ترکی غنچه های زخمی با دوبله فارسی قسمت شانزدهم

دانلود سریال ترکی غنچه های زخمی با دوبله فارسی قسمت هفدهم

دانلود سریال ترکی غنچه های زخمی با دوبله فارسی قسمت هجدهم

دانلود سریال ترکی غنچه های زخمی با دوبله فارسی قسمت نوزدهم

دانلود سریال ترکی غنچه های زخمی با دوبله فارسی قسمت بیستم

دانلود سریال ترکی غنچه های زخمی با دوبله فارسی قسمت بیست و یکم

دانلود سریال ترکی غنچه های زخمی با دوبله فارسی قسمت بیست و دوم

دانلود سریال ترکی غنچه های زخمی با دوبله فارسی قسمت بیست و سوم

دانلود سریال ترکی غنچه های زخمی با دوبله فارسی قسمت بیست و چهارم

دانلود سریال ترکی غنچه های زخمی با دوبله فارسی قسمت بیست و پنجم

دانلود سریال ترکی غنچه های زخمی با دوبله فارسی قسمت بیست و ششم

دانلود سریال ترکی غنچه های زخمی با دوبله فارسی قسمت بیست و هفتم

دانلود سریال ترکی غنچه های زخمی با دوبله فارسی قسمت بیست و هشتم

دانلود سریال ترکی غنچه های زخمی با دوبله فارسی قسمت بیست و نهم

دانلود سریال ترکی غنچه های زخمی با دوبله فارسی قسمت سی ام

دانلود سریال ترکی غنچه های زخمی با دوبله فارسی قسمت سی و یکم

دانلود سریال ترکی غنچه های زخمی با دوبله فارسی قسمت سی و دوم

دانلود سریال ترکی غنچه های زخمی با دوبله فارسی قسمت سی و سوم

دانلود سریال ترکی غنچه های زخمی با دوبله فارسی قسمت سی و چهارم

دانلود سریال ترکی غنچه های زخمی با دوبله فارسی قسمت سی و پنجم

دانلود سریال ترکی غنچه های زخمی با دوبله فارسی قسمت سی و ششم

دانلود سریال ترکی غنچه های زخمی با دوبله فارسی قسمت سی و هفتم

دانلود سریال ترکی غنچه های زخمی با دوبله فارسی قسمت سی و هشتم

دانلود سریال ترکی غنچه های زخمی با دوبله فارسی قسمت سی و نهم

دانلود سریال ترکی غنچه های زخمی با دوبله فارسی قسمت چهل

دانلود سریال ترکی غنچه های زخمی با دوبله فارسی قسمت چهل و یک

دانلود سریال ترکی غنچه های زخمی با دوبله فارسی قسمت چهل و دوم

دانلود سریال ترکی غنچه های زخمی با دوبله فارسی قسمت چهل و سوم

دانلود سریال ترکی غنچه های زخمی با دوبله فارسی قسمت چهل و چهارم

دانلود قسمت ۴۵ با دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۶ با دوبله فارسی

دانلود قسمت ۴۷ باکیفیت ۴۸۰

دانلود قسمت ۴۷ با کیفیت ۲۴۰

دانلود قسمت ۴۸ باکیفیت ۴۸۰

دانلود قسمت ۴۸ باکیفیت ۲۴۰

دانلود قسمت ۴۹ باکیفیت ۴۸۰

دانلود قسمت ۴۹ باکیفیت ۲۴۰

دانلود قسمت ۵۰ باکیفیت ۴۸۰

دانلود قسمت ۵۰ باکیفیت ۲۴۰

دانلود قسمت ۵۱ باکیفیت ۴۸۰

دانلود قسمت ۵۱ باکیفیت ۲۴۰

دانلود قسمت ۵۲ باکیفیت ۴۸۰

دانلود قسمت ۵۲ باکیفیت ۲۴۰

دانلود قسمت ۵۳ باکیفیت ۴۸۰

دانلود قسمت ۵۳ باکیفیت ۲۴۰

دانلود قسمت ۵۴ باکیفیت ۴۸۰

دانلود قسمت ۵۴ باکیفیت ۲۴۰

دانلود قسمت ۵۵ باکیفیت ۴۸۰

دانلود قسمت ۵۵ باکیفیت ۲۴۰

دانلود قسمت ۵۶ باکیفیت ۴۸۰

دانلود قسمت ۵۶ باکیفیت ۲۴۰

دانلود قسمت ۵۷ باکیفیت ۴۸۰

دانلود قسمت ۵۷ باکیفیت ۲۴۰

دانلود قسمت ۵۸ باکیفیت ۴۸۰

دانلود قسمت ۵۸ باکیفیت ۲۴۰

دانلود قسمت۵۹ باکیفیت ۴۸۰

دانلود قسمت ۵۹باکیفیت ۲۴۰

دانلود قسمت ۶۰باکیفیت ۴۸۰

دانلود قسمت ۶۰ باکیفیت ۲۴۰

دانلود قسمت ۶۱باکیفیت ۴۸۰

دانلود قسمت ۶۱ باکیفیت ۲۴۰

دانلود قسمت ۶۲باکیفیت ۴۸۰

دانلود قسمت ۶۲ باکیفیت ۲۴۰

دانلود قسمت ۶۳باکیفیت ۴۸۰

دانلود قسمت ۶۳ باکیفیت ۲۴۰

دانلود قسمت ۶۴باکیفیت ۴۸۰

دانلود قسمت ۶۴ باکیفیت ۲۴۰

دانلود قسمت ۶۵باکیفیت ۴۸۰

دانلود قسمت ۶۵ باکیفیت ۲۴۰

دانلود قسمت ۶۶باکیفیت ۴۸۰

دانلود قسمت ۶۶ باکیفیت ۲۴۰

دانلود قسمت ۶۷باکیفیت ۴۸۰

دانلود قسمت ۶۷ باکیفیت ۲۴۰

دانلود قسمت ۶۸باکیفیت ۴۸۰

دانلود قسمت ۶۸ باکیفیت ۲۴۰

دانلود قسمت ۶۹باکیفیت ۴۸۰

دانلود قسمت ۶۹ باکیفیت ۲۴۰

دانلود قسمت ۷۰باکیفیت ۴۸۰

دانلود قسمت ۷۰ باکیفیت ۲۴۰

دانلود قسمت ۷۱باکیفیت ۴۸۰

دانلود قسمت ۷۱ باکیفیت ۲۴۰

دانلود قسمت ۷۲باکیفیت ۴۸۰

دانلود قسمت ۷۲ باکیفیت ۲۴۰

دانلود قسمت ۷۳باکیفیت ۴۸۰

دانلود قسمت ۷۳ باکیفیت ۲۴۰

دانلود قسمت ۷۴باکیفیت ۴۸۰

دانلود قسمت ۷۴ باکیفیت ۲۴۰

دانلود قسمت ۷۵باکیفیت ۴۸۰

دانلود قسمت ۷۵ باکیفیت ۲۴۰

دانلود قسمت ۷۶باکیفیت ۴۸۰

دانلود قسمت ۷۶ باکیفیت ۲۴۰

دانلود قسمت ۷۷باکیفیت ۴۸۰

دانلود قسمت ۷۷ باکیفیت ۲۴۰

دانلود قسمت ۷۸باکیفیت ۴۸۰

دانلود قسمت ۷۸ باکیفیت ۲۴۰

دانلود قسمت ۷۹باکیفیت ۴۸۰

دانلود قسمت ۷۹ باکیفیت ۲۴۰

دانلود قسمت ۸۰باکیفیت ۴۸۰

دانلود قسمت۸۰ باکیفیت ۲۴۰

دانلود قسمت ۸۱باکیفیت ۴۸۰

دانلود قسمت ۸۱ باکیفیت ۲۴۰

دانلود قسمت ۸۲باکیفیت ۴۸۰

دانلود قسمت ۸۲ باکیفیت ۲۴۰

دانلود قسمت ۸۳باکیفیت ۴۸۰

دانلود قسمت ۸۳ باکیفیت ۲۴۰

دانلود قسمت ۸۴باکیفیت ۴۸۰

دانلود قسمت ۸۴ باکیفیت ۲۴۰

دانلود قسمت ۸۵باکیفیت ۴۸۰

دانلود قسمت ۸۵ باکیفیت ۲۴۰

دانلود قسمت ۸۶باکیفیت ۴۸۰

دانلود قسمت ۸۶ باکیفیت ۲۴۰

دانلود قسمت ۸۷باکیفیت ۴۸۰

دانلود قسمت ۸۷ باکیفیت ۲۴۰

دانلود قسمت ۸۸باکیفیت ۴۸۰

دانلود قسمت ۸۸ باکیفیت ۲۴۰

دانلود قسمت ۸۹باکیفیت ۴۸۰

دانلود قسمت ۸۹ باکیفیت ۲۴۰

دانلود قسمت ۹۰باکیفیت ۴۸۰

دانلود قسمت ۹۰ باکیفیت ۲۴۰

 

2