تعرفه تبلیغات در سایت جوونه را می توانید از این صفحه مشاهده و اقدام به انتخاب پلان برای خود کنید.

جهت سفارش تبلیغات از طریق صفحه تماس با ما اقدام نمایید و یا با شماره ۰۹۳۷۱۰۷۳۹۸۳ در تماس باشید

آگهی ثابت پستی اتوماتیک ۲۰/۰۰۰ هزا تومان ماهانه

آگهی ثابت پستی دستی بالا صفحه ۱۵/۰۰۰ هزارتومان ماهانه

آگهی ثابت پستی دستی پایین صفحه ۱۰/۰۰۰ هزارتومان ماهانه

تبلیغات بنری هدر :۳۰/۰۰۰هزارتومان ماهانه

تبلیغات بلوک راست ۱۰/۰۰۰ هزارتومان

آگهی های متنی ۵/۰۰۰ هزارتومان ماهانه

پاپ آپ هفته ای ۳۰/۰۰۰ هزار تومان

جهت سفارش تبلیغات از طریق صفحه تماس با ما اقدام نمایید و یا با شماره ۰۹۳۷۱۰۷۳۹۸۳ در تماس باشید